Svi naši ventilacioni sistemi su dizajnirani za opšte kretanje zraka i mogu se koristiti za razne primjene, od kancelarija i parkinga do industrijskih ventilatora za fabrike i skladištenje žitarica. Naši napredni ventilacioni sistemi za visoke temperature štite ljude i imovinu u slučaju požara u garažnim mestima.

Bilo da se radi o općinskom, zdravstvenom, obrazovnom, maloprodajnom ili kancelarijskom kompleksu – svaka zgrada ima svoje specifične zahtjeve za ventilaciju. Jedan od posebnih izazova su podzemne i višespratne garaže, gdje je zbog ispušnih gasova zrak jako kontaminiran ugljičnim monoksidom i dušičnim oksidom. Ovisno o koncentraciji i dužini vremena provedenog u parking garaži, ovo predstavlja veliku opasnost za korisnike. Zbog toga se zagađeni zrak mora brzo i bezbjedno izvući.