Naše usluge

PROIZVODNJA

Tokom razvoja kompanije otvorili smo proizvodni pogon površine 1200 m2 i novu upravnu zgradu. Konstantno ulažemo u modernizaciju i proširenje naših proizvodnih pogona, sa ciljem poboljšanja naših proizvodnih kapaciteta i efikasnosti.

Posjedujemo komplet mašina za savremenu proizvodnju i obradu lima i čelika, uključujući i plazma CNC i automatsku spiro mašinu (proizvođači Spiro, Wammes, Sente i drugi).

Firma ima moderan vozni park i svu potrebnu opremu za montažu KGH sistema u svim uslovima.

Neki od naših proizvoda su:
1. Ventilacioni kanali za distribuciju zraka, kvadratnog i okruglog presjeka, za sisteme ventilacije i klimatizacije. Ventilacine kanale izrađujemo od pocinčanog, aluminijskog, hladno valjanog i inox lima, sve u ovisnosti od potrebe i namjene.
Kanale po potrebi izolujemo različitim vrstama termičke, akustične i zaštitne izolacije. Proizvodimo i sve vrste fazonskih ventilacionih elemenata, ovjesne i montažne elemente za sisteme ventilcije i kanalskog razvoda.
2. Distributivni i regulacioni  elementi, filteri, prigušivači buke, kuhinjske nape:

• Vanjske fiksne protukišne žaluzine, ofarbane u tražene RAL-ove.
• Lebdeće/gravitacione žaluzine, fasadane i kanalske izvedbe.
• Distributivne priključne kutije/plenumi za sve vrste difuzora i rešetki.
• Ručni regulatori protoka zraka.
• Kanalski prigušivači buke, te različita druga rješenja u segmetnu rješavanja problema buke u KGH sistemima.
• Filterske kasete, sekcije i kućišta
• Zaštitna izolacija od aluminijskog lima svih vrsta i dimenzija cjevovoda tople i hladne vode, parovoda, kotlovnica i rezervoara.
• Kuhinjske aluminijske odsisne nape sa protumasnim filterima i ovjesnim materijalom. Industrijske haube i radni stolovi.

IZVOZ

Od 2020.godine firma uspješno radi i na tržištu Njemačke, gdje izvozimo naše proizvode za projekte Siemensa i General Electrica. Lokacije krajnjih korisnika naših proizvoda   su SAD, Njemačka, Hong Kong, Peru, Rusija, Tajland, Uzbekistan.

Proizvode radimo prema strogim DIN i EU standardima, te smo uspješno prošli sve dosadašnje kontrole i revizije od strane naših investitora. Pored spomenutog, naši proizvodi su našli put na tržišta Velike Britanije, Švedske, Srbije, Crne Gore, Kosova i drugih zemalja.

UGRADNJA

Vršimo usluge montaže instalacija iz oblasti ventilacije i klimatizacije, rashladne tehnike i  izolaterske djelatnosti.

Naš tim, koji čine iskusni inžinjeri, tehnički rukovodioci i montažeri, uz korištenje najsavremenijih metoda i alata, spreman je brzo i kvalitetno odgovoriti svim zadacima
koji se stavljaju pred njega.

Tehnički pravilna i standardizovana montaža garantira ispravan i učinkovit rad sistema KGH.

Prilikom montaže se striktno pridržavamo propisanih procedura i preporuka proizvođača opreme i tehničkih normativa. Po završetku radova vršimo regulaciju i balansiranje sistema, te dokazivanje parametara uz sva potrebna mjerenja (brzina zraka, temperature zraka , relativna vlažnost, buka). Prilikom montaže instalacija, vodimo računa o ugradnji opreme renomiranih svjetskih proizvođača kao što su: Systemair, Helios, Flaktwoods, Lindab, Trox, Klimaoprema, Wolf, Climatech, Aera, Vortice, Siemens, Schneider Electric, Honeywell, Daikin, LG, Carrier i mnogi drugi.

ODRŽAVANJE / DEZINFEKCIJA

Nudimo usluge”turn-key” rješenja što se odnosi na cijelokupno vođenje projekta, njegovog dizajna, instalacije, te kasnije održavanja, servisa i validacije.

U cijelom ciklusu jako je bitno održavanje i servisiranje sistema ventilacije i klimatizacije, sa ciljem ostvarivanja što dužeg radnog vijeka instalacija i boljih radnih karakteristika.

Pružamo sljedeće usluge:

• Redovno i vanredno servisiranje sistema ventilacije i klimatizacije: mehaničko i hemijsko čišćenje ventilatora, izmjenjivača, komora, te ostalih elementata. Pregled i testiranje funkcionalnosti sistema.
• Redovan pregled, monitoring i servis sistema automatske regulacije KGH sistema.
• Prodaja i zamjena svih vrsta filtera za sisteme ventilacije i klimatizacije. Proizvodimo sve vrste predfiltera, te smo i ovlašteni zastupnici renomirane svjetske firme Setfil Istanbul. U ponudi imamo sve vrste filtera i klasa, za sve namjene prostora (bolnice, farmacije, industrija, hoteli, šoping centri itd).
• Dezinfekcija ventilacione opreme, kanala i samih prostora u kojim borave ljudi. U ekskluzivnoj saradnji sa vodećim svjetskim proizvođačem opreme ove namjene Teinova Španija, od 2020.godine imamo u ponudi najsavremeniju inovativnu opremu Ozoair i Fogair. Sa ovom opremom vršimo dezinfkeciju i odstranjivanje bakterija, virusa, mirisa . Po izvršenim radovima pravimo izvještaje sa uzimanjem brisa sa tretiranih površina. Nudimo i usluge termičke aerosolizacije kompletnog sistema KGH.
• Pružamo usluge savjetovanja, inžinjeringa i nadzora prilikom radnog vijeka KGH sistema.
• Pružamo usluge mjeranja i validacije svih parametara KGH sistema.

PRODAJA

Vršimo usluge prodaje različite vrste opreme za sisteme ventilacije i klimatizacije, sa velikim skladištem u Sarajevu. Kao dugogodišnji saradnici svjetskih renomiranih firmi kao što su Helios, Systemair, Klimaoprema, Aera i mnogi drugi, u prodaji imamo sljedeće proizvode:

• Sve vrste ventilatora
• Rekuperatorske jedinice
• Klima komore sa sistemima automatike
• Ovlaživači i odvlaživači zraka, oprema za sisteme ventilacije bazena
• Distributivne i regulacione elemente
• Paronepropusnu i zvučnu izolaciju
• Protupožarnu opremu

U ponudi imamo i najmodernije sistema automatske regulacije i upravljanja KGH sistemima.

Partnerske firme su nam Siemens, Schneider Electric, Carel i Honeywell.

Kao ovlašteni zastupnik jednog od najvećih svjetskih proizvođača filtera za sisteme ventilacije Setfil Istanbul, u ponudi imamo:

• Filterska platna svih klasa
• Panelne filtere
• Vrećaste filtere
• Karbonske i protumasne filtere za nape
• Rigid panelne filtere
• W kompakt filtere
• Aposlutne filtere Hepa/Epa/Ulpa
• Filterske jedinice, stropne difuzore sa Hepa filtracijom itd.
• Filterska kućišta i ramovi

Nudimo i projektovanje i inžinjering pri izradi sistema filtracije. U ponudi imamo i različite vrste profesionalnih pročistaća zraka, sa visokim stepenom filtracije, UV lampama, niskim nivom buke pri radu, te pametnim sistemima upravljanja.

SHAPE THE FUTURE OF CLEAN AIR.