Objekat: VW fabrika Sarajevo, hala 7

Ventilacija kompletno proizvodnog prostora proizvodne hale.

Ugrađen sistem sa dvije klima komore i 10 krovnih ventilatora (kapacitet 50.000 m³/h).

Godina realizacije 2021.-2022. godina

Specifičnost projekta: Visok nivo zaprljanja zrak i otežani uslovi rada. Veliki broj zavarivačkih mjesta koja su bila u funkciji tokom našeg rada.