Veći projekti 2017. / 2018.

1. Hotel Behar Goražde, Investitor: Beno d.o.o. Goražde
Isporuka, transport i ugradnja sistema ventilacije i klimatizacije.

2. Poliklinika Medical Asotić Ciglane; Investiror: Farmaceutsko‐zdravstveni fakultet Travnik
Izrada, isporuka i montaža kompletnog sistema ventilacije i klimatizacije klinike (magnet, CT, prateći prostori, stomatologija, laboratorij, slana soba itd).

3. APART Hotel, Investitor: Ahmetspahić d.o.o. Sarajevo
Isporuka, transport i ugradnja sistema ventilacije i klimatizacije Hotela APART.

4. SPECT CT, KCUS Sarajevo
Isporuka i ugradnja sistema ventilacije i klimatizacije prostora CT-a.

5. Klub 1 Sarajevo, Investitor: New Media Company d.o.o. Sarajevo
Isporuka i ugradnja sistema ventilacije i klimatizacije restorana, puba i kuhinje.

6. Pedijatrijski i porođajni odjel J.U.O Bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“, Investitor: Kolinvest d.o.o. Sarajevo
Grijanje i hlađenje, ventilacija i medicinski plinovi pedijatrijskog i porođajnog odjela.

7. ALMA‐RAS d.o.o. Olovo
Isporuka, transport i ugradnja sistema ventilacije i klimatizacije proizvodnog prostora i prostora kuhinje.

8. CEPS‐Centar za poslovne studije, Investitor: Studenac‐Trade d.o.o. Sarajevo
Isporuka, transport i ugradnja sistema ventilacije amfiteatra, dvorane za sastanke, caffe bar-a i sanitarija

9. BEKTO PRECISA d.o.o. Goražde
Isporuka i ugradnja sistema ventilacije proizvodnog pogona

10. Sky Ilidža, Investitor: Elegant House d.o.o. Sarajevo
Isporuka i ugradnja sistema ventilacije garaže nivo -1 i sistema ventilacije i klimatizacije stanova i poslovnih prostora.