Veći projekti 2016.

1. C45 SPO Otoka, Investitor: Unigradnja d.d. Sarajevo
Isporuka, transport i ugradnja sistema ventilacije i odimaljavanja dva nivoa garaža, tampon zone i popratnih prostora.

2. Državni zatvor BiH, Investitor Mis trade d.o.o. Nova Topola
Isporuka i ugradnja ventilacionih kanala, montaža kompletne distributivno – regulacione opreme.

3. CIK upravna zgrada, Investitor: Studenac d.o.o. Sarajevo
Isporuka, transport i ugradnja sistema ventilacije kancelarijskih i drugih prostora.

4. DM upravna zgrada Sarajevo, Investitor: Midnes d.o.o. Bijeljina
Isporuka, transport i ugradnja sistema ventilacije i klimatizacije kancelarijskih i drugih prostora.

5. Herbal Spa Ilidža, Investitor: Elektrotest d.o.o. Sarajevo
Isporuka, transport i ugradnja sistema ventilacije.

6. Sušara ljekobilja, Investitor: Boletus d.o.o. Sarajevo
Isporuka, transport i ugradnja kompletne sušare sa svim instalacijama.

7. Panamera Ilidža, Investitor: Sintal d.o.o. Sarajevo
Izolaterski radovi na cjevovodu sistema grijanja.

8. Hotel Seed Sarajevo, Investitor: El‐te d.o.o. Sarajevo
Isporuka i ugradnja sistema ventilacije kuhinje, restorana i ostalih prostora.

9. Hotel Saburina Sarajevo, Investitor: Osmo ing d.o.o. Sarajevo
Isporuka i ugradnja sistema ventilacije kuhinje, restorana i ostalih prostora.

10. Pekara Panera Sarajevo, Investitor: Panera d.o.o. Sarajevo
Isporuka i ugradnja sistema ventilacije i klimatizacije kuhinje i prodajnog prostora.

11. BarSa bistro restoran Sarajevo
Isporuka i ugradnja sistema ventilacije i klimatizacije kuhinje i restorana.

12. Caffe restoran Panda Sarajevo, Investitor T3 team d.o.o.
Isporuka i ugradnja sistema ventilacije i klimatizacije kuhinje i restorana.

13. OHR kuhinja, Investitor OHR
Isporuka i ugradnja sistema ventilacije kuhinje.