Objekat: Kantonalna bolnica Goražde

Ventilacija i klimatizacija kompletnog bloka Dijagnostika i Hemodijaliza

Ugrađena visokoefikasna klima komora, sistema klimatizacije Daikin i drugi sistemi.

Godina realizacije 2021.godina

Specifičnost projekta:  Renoviranje  i radovi u useljenom starom bloku bolnice.