Objekat: Brovis Visoko

Ventilacija i klimatizacija prostora klaonice, evisceracije i depo

Sistem kapaciteta 70.000 m³/h

Godina realizacije 2020.godina

Specifičnost projekta: Zaštita sistema razvoda i distribucije od visokog novoa vlage i procesa stradanja materijala. Ugrađena inox distribucija, aluminijski kanali i adekvatna izolacija.