Objekat: HEEZ upravna zgrada, restoran i garaža

Ventilacija i klimatizacija prostora upravne zgrade i restorana (spratovi 15 i 16). Ventilacija i odimljavanje garažnih prostora i stepeništa.

Ugrađena visokoefikasne dvije klima komore Systemair (15.000 m³/h) sa vanjskom kompresorsko kondenzatorskom jedinicom. Ventilatori Helios, oprema za distribuciju i regulaciju Systemair. Kuhinjski sistem i strop Atrea. Ventilatori garaža Flaktwoods.

Godina realizacije 2021.-2022. godina

Specifičnost projekta:  Rad na visoko rangiranom ugostiteljskom objektu. Rad na novom sistemu kuhinjskog stropa i ventilacije, proizvod Atrea.