Bolnica Orašje – Operaciona sala

Opis radova

Ugradnja dva laminarna OP stropa u dvije operacione sale u renoviranom dijelu bolnice. Montažni radovi se sastoje od sastavljanja stropa, određivanja pravilne pozicije, montaže glavnog dijela i recirkulacionih modula, montaže Hepa i predfiltera, rasvjete, zaštitne OP deke, probno puštanje i mjerenja parametara, vizualizacija i izrada protokala i zapisnika.

Izazov

Izazov ovog projekta je bio u radu sa svjetski renomiranim Investitorima, te u montaži jako kompleksne i zahtjevne opreme za ventilaciju medicinskih prostora. U ovom projektu je veliku ulogu imao stručni nadzor Investitora i naša iskustva sa ranijih sličnih projekata (Plava bolnica Tuzla, Centar za srce Tuzla i KCUS CMB Sarajevo9.