KCUS Sarajevo

Opis projekta: Naša firma je učestvovala u više projekata u sklopu CMB-a i to na radovima na sistemima ventilacije, klimatizacije, građevinske limarije i medicinskih gasova medicinskih i pratećih prostora. Niže su navedeni veći projekti:

Terapijski odjel nuklearne medicine i Prostori za Pet/CT scaner, etaža 04 CMB:

Isporuka i ugradnja sistema ventilacije u sklopu kojeg su ugrađene i puštene u rad dvije higijenik klima komore (kapacitet 8550 i 4220 m3/h), šest klima ormara (najveći je kapaciteta 7000 m3/h i 17 kW za prostor CT aparata), pocinčanih ventilacionih kanala 1800 m2 i  drugo.

Oftamološka i Klinika za plastičnu hirurgiju, Interventne sale i Presurizacija evakuacionih i sigurnosnih liftova, etaža 14, 15 i vertikale CMB:

Ugrađeno pet klima komora (tri higijenik i dvije standardne), askijalni duplex ventilatori kapaciteta 21.000 m3/h, dva kompleta aksijalnih duplex ventilatora kapaciteta 55.000 m3/h, pocinčanih ventilacionih kanala 2500 m2 i drugo.

Operacione sale (ukupno deset), Intenzivna njega, Reanimacija, Sterilna jezgra i drugi prostori, Etaža 06 i 07 CMB:

Ugrađeno je deset operacionih laminar stropova, izvršena je montaža svih elemenata za distribuciju zraka, te je ukupno napravljeno i ugrađeno 7000 m2 pocinčanih ventilacionih kanala.

DIP odjel patologija, laboratorije i drugi prostori:

Isporučena je higijenik klima komora kapaciteta 6700 m3/h, odsisni ventilatori, te kompletan distributivni i regulacioni sistem.

Projekti UNDP-a – Laboratorije Podhrastovi BS2, BSL3 i MDR, laboratorije za dijagnostiku tuberkuloze:

Isporučen i ugrađen kompletan sistem ventilacije laboratorija i popratnih prostora. Ugrađene su ukupno tri higijenik klima komore, pocinčani i inox ventilacioni kanali, inox filterska kućišta i drugo. Sistemom se ostvaruje razlika pritisaka između prostorija. Slične sisteme smo radili i u  bolnicama u Banja luci, Bijeljini i Bihaću.

 

U sklopu radova u KCUS-u  su uspješno  implementirani  i naredni projekti: Rekonstrukcija KUM-a, Rekonstrukcija hemodijalize,  Sterilna soba bolnica Jezero i drugo. Uspješno je izvršena i izgradnja Bolnice Jagomir u Sarajevu.

Izazov ovih projekata je bila ugradnja sistema prema strogim higijenik normama za medicinske prostore namjene: operacione sale, laboratorije, sterilne sobe i drugo.