Fabrika obuće Bolia Lukavac

Opis radova

Projektovanje, izrada, isporuka i ugradnja sistema odsisne ventilacije proizvodnog pogona. Sistem se sastoji od lokalnog odsisa sa radnih mjesta i ventilacije kompletne hale. Kapacitet centrifugalnog ventilatora je L= 8000 m3/h.

Detaljnije

Radovima je obuhvaćena dizajn i izrada odsisnih radnih kutija (plenuma ) i odsisnih radnih hauba. Radovima je obuhvaćeno preprojektovanje i radovi na sistemu tlaka (prepravka postojećih fan coil uređaja).