ASA Restoran Sarajevo

Opis radova

Izrada, isporuka i ugradnja sistema ventilacije, klimatizacije i grijanja restorana i kuhinje. Sistem se sastoji od klima komore kapaciteta L= 3500 m3/h, elemenata automatske regulacije,cijevnog i kanalskog razvoda, regulacionih i distributivnih elemeneta. Sistem ventilacije kuhinje se sastoji od zidne kuhinjske nape i odsisnog krovnog ventilatora. Sistem grijanja i hlađenja restorana se sastoji od fan coil uređaja i cijevne mreže.