Al Jazeera – BBI Centar

Opis projekta

Izrada i ugradnja sistema ventilacije agregatskog postrojenja i zaštitnog zvučnog zida koji je barijera širenju buke.