Pružamo usluge održavanja sistema ventilacije i klimatizacije, kao i servisa ugrađene opreme.

Cilj nam je da redovnim održavnjem sistema KGH, uz korištenje naših znanja i dugogodišnjeg iskustva, učinimo radni vijek instalacija dužim i radne karakteristike sistema boljim.

32s

quality-manager

This post is also available in: English (English)